Tanta Univesity Tanta Univesity
tanta_unv@unv.tanta.edu.eg 3317928 040 2+ / 3317929 040 2+
Tanta Univesity

جامعة طنطا

جامعة مصرية

تساهم فى رسم مستقبل تعليمى أفضل وبناء عقول
مصرية مبدعة

بمشاركة ما يقرب من 20 تخصص طبي جامعة طنطا تنظم قافلة طبية لقرية صالحجر مركز بسيون